Profilograf laserowy Laser RST do mobilnego, ciągłego pomiaru geometrii drogi

Profilograf dostarcza nam następujące parametry:

równość podłużną (IRI)

równość poprzeczną (głęgokość koleiny)

spadek poprzeczny

spadek teksturę (MPD, RMS, ubytki kruszywa)

nachylenie

krzywizny

odległość

współrzędne (X,Y,Z)

Profilograf laserowy dostarczy wysokiej rozdzielczości dokumentację zdjęciową nawierzchni oraz innych charakterystycznych punktów z otoczenia drogi (przepusty, słupy, znaki), z kamer zamontowanych na pojeździe (co 10 lub 20m).

Profilograf wyposażony jest w 37 czujników laserowych (co 10cm), w tym 3 lasery tekstury. Zbiera dane w sposób ciągły z prędkością do 70km/h, na szerokości 3,6m.

System PAVUE do mobilnego pomiaru uszkodzeń nawierzchni drogowych

automatyczny pomiar w sposób ciągły

dobra powtarzalność danych

4 kamery wideo lub skanujące

lampy doświetlające nawierzchnię, eliminujące wpływ światła zewnętrznego

synchronizacja zebranych danych z przebytą odległością

współrzędne GPS

wysokiej rozdzielczości zdjęcia nawierzchni

pomiar spękań można połączyć z badaniem profilografem laserowym

System AIES - automatyczna analiza uszkodzeń nawierzchni

szybka, automatyczna analiza, podparta wykonanymi zdjęciami

rejestracja danych z drogi w pasie na szerokości do 4m w sposób ciągły

ewidencja łat

w wyniku filtracji i automatycznej obróbki zdjęć, uzyskanie poligonu i map spękań oraz innych uszkodzeń nawierzchni

dokładne wskazanie zasięgu uszkodzeń poprzecznych i wzdłużnych, ich położenia, kierunku, kształtu i % wielkość uszkodzonej nawierzchni

pomiar ciągły, przy prędkości do 70km/h

Georadar GPR

bezinwazyjny pomiar w sposób ciągły na danym odcinku, z prędkością do 50km/h

bezpieczny dla ruchu drogowego w porównaniu z metodą tradycyjną - odwiertami

bada grubość poszczególnych warstw nawierzchni, wskazuje zmiany w ich konstrukcji

anteny o różnej częstotliwości determinują głębokość penetracji

wykorzystywany przy odbiorach robót (sprawdzenie grubości warstw nawierzchni ze specyfikacją)

bada zagęszczenie gruntu po położeniu nowej nawierzchni (do 3 tyg. od jej położenia)

Zainteresowany ofertą?

Wypełnij formularz - przedstawiciel handlowy skontaktuje się z tobą wkrótce.

lub zadzwoń +48 58/ 664 84 09 | +48 660 003 729