System AMAC oprócz pomiaru oznakowania pionowego dróg, podczas jednego przejazdu może wykonać także następujące pomiary:

Pomiar odblaskowości oznakowania poziomego;

Pomiar odblaskowości PEO (punktowych elementów odblaskowych);

Ocenę oświetlenia drogowego;

Pomiar odblaskowości znaków zmiennej treści (w trakcie).

Pomiary odbywają się w po zmierchu i nocą.

Pomiar odblaskowości oznakowania poziomego

Pomiar przy prędkości autostradowej

Pomiar jest niezależny od wpływu światła z zewnątrz (zainstalowane dodatkowe oświetlenie z okresloną optyką, kierujące światło bezpośrednio na nawierzchnię)

Pomiar jest niezależny od kierowcy pojazdu pomiarowego

Jednoczesny pomiar sąsiadujących ze sobą linii na całym pasie ruchu

Pomiar odblaskowości symboli wymalowanych na jezdni (strzałek, ograniczeń prędkości, przejść dla pieszych)

Możliwość jednoczesnego pomiaru pionowych znaków drogowych

Dodatkowo AMAC

pokaże informację o szerokość linii,

przypisze do oznakowania dane GPS (punkty początkowe dla linii pojedynczej, podwójnej, ciągłej i przerywanej)

na podstawie zebranych danych i oceny zdjęć można dokonać ocenę istniejącego oznakowania poziomego.Pomiar odblaskowości PEO (punktowych elementów odblaskowych)

lokalizacja

ocena odległości pomiędzy poszczególnymi PEO

właściwości odblaskowe

Ocena oświetlenia drogowego

Ocena oświetlenia drogowego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii elektrycznej

Oświetlenie drogowe, w tym w tunelach, jest oceniane poprzez pomiar luminancji nawierzchni (według CIE 88:200). Do tej pory pomiar ten był wykonywany urządzeniami ręcznymi i wymagał zamknięcia pasa ruchu. Do prawidłowego wykonania pomiaru, zgodnie ze specyfikacją CIE, wymagany jest 1 przejazd po każdym oświetlonym pasie drogi.Pomiar oświetlenia systemem AMAC, to:

Skuteczna ocena efektywności oświetlenia drogowego.

Oszczędność czasu i brak utudnień w Bezpieczeństwo wykonujących pomiar. gdyż nie trzeba zamykać pasa drogowego.

Bezpieczeństwo wykonujących pomiar.

Możliwość porównania wydajności różnych technologii oświetleniowych (technologia sodowa, LED)

Zainteresowany ofertą?

Wypełnij formularz - przedstawiciel handlowy skontaktuje się z tobą wkrótce.

lub zadzwoń +48 58/ 664 84 09 | +48 660 003 729