Oznakowanie pionowe ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, by zapewnić jego właściwą jakość konieczna jest systematyczna i regularna kontrola.

Mobilny/dynamiczny pomiar oznakowania pionowego pozwala na szybką, bezpieczną inwentaryzację zasobów dla zarządcy drogi.

Stosowanie mobilnych pomiarów odblaskowości jest najlepszą z możliwych i dostępnych obecnie na rynku metod.

Kluczowymi czynnikami widzialności znaku są odblaskowość i luminancja (ilość światła odebrana przez oko kierowcy), przy czym dla prawidłowego pomiaru odblaskowości konieczny jest prawidłowy pomiar luminancji - zgodnie z normami CIE (International Committee of Illumination) ilość światła postrzeganego/odbieranego zwrotnie przez kierowcę jest podstawą właściwego pomiaru odblaskowości.

Urządzenie mobilne pomiaru odblaskowości AMAC, dzięki temu, że przeprowadza badania wyłącznie w porze nocnej - prawidłowo (dokładnie) mierzy luminancję, oddaje rzeczywisty stan odblaskowości znaku, w taki sposób, jak postrzega go kierowca, dzięki czemu pomiary te charakteryzują się największą dokładnością i największą powtarzalnością.

Opracowany specjalny system oświetlenia zainstalowany w pojeździe zapobiega oddziaływaniu światła z zewnętrznych źródeł i co istotne nie powoduje zjawiska oślepiania innych uczestników ruchu drogowego.

Charakterystyka możliwości systemu AMAC

AMAC dokonuje pomiaru oznakowania pionowego z dozwoloną na drodze prędkością, także autostradową : 90- 110km/h i dostarcza:

Informacje o stanie oznakowania

parametrach odblaskowości (dla kolorów tła, legendy);

wymiary znaku;

lokalizację znaku - odległość od pasa ruchu.

Inwentaryzację oznakowania w pasach ruchu

ilość

rodzaj

umiejscowienie wraz zezdjęciem i pozycjonowaniem GPS na mapie Google.

Otrzymane dane mogą być przedstawione w dowolnym formacie (m.in. Word, PDF, Kmz), wyeksportowane do GIS lub Google Earth (kmz), włączone do globalnej informacji dla Diagnostyki Sieci Dróg. AMAC wykonuje pomiary nocą; zakres: podczas jednego przejazdu - 3 pasy + oznakowanie nad jezdnią; pomiary nie stanowią utrudnień w ruchu dla innych uczestników. Przy założeniu, że średnio na 1km drogi przypada 7 znaków, to w ciągu godziny można wykonać pomiar 420-630 znaków!
Należy pamiętać, że pomiary muszą odbywać się przy sprzyjających warunkach pogodowych (bez opadów).

Zainteresowany ofertą?

Wypełnij formularz - przedstawiciel handlowy skontaktuje się z tobą wkrótce.

lub zadzwoń +48 58/ 664 84 09 | +48 660 003 729