Projekty Unijne

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2020 r. Spółka Scopus podpisała umowę o powierzenie grantu na zakup Specjalistycznych Usług Doradczych niwelujących skutki pandemii COVID-19 od Instytucji Otoczenia Biznesu, akredytowanych w systemie „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Nr Projektu WNG-SPE.01.2020/182

Grant został przyznany w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" jest wzrost konkurencyjności pomorskich MŚP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie.

Skorzystanie z usług doradczych ma ścisły związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, stwarza możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy Scopus w drodze dostarczenia innowacyjnego produktu, zorientowanego na wymagającego konsumenta.

Efektem realizacji projektu będzie

  • wprowadzenie innowacyjnego produktu,
  • rozszerzenie obecnej grupy klientów,
  • usprawnienie działania przedsiębiorstwa
  • wzrost poprawy jakości procesów w przedsiębiorstwie,
  • wzrost przychodów,
  • wzmocnienie pozycji firmy,
  • wzrost przychodów,
  • wzrost identyfikacji marki i jakości.

Wartość projektu: 84 300,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 80 085,00 PLN
Termin realizacji projektu: 02.11.2020 – 31.03.2021
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Interesują cię nasze produkty? Masz pytania? Szukasz rozwiązań technologicznych?

Skontaktuj się z nami