POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

www.scopus.com.pl

Wstęp

Nasza Firma dba o prywatność użytkowników odwiedzających domenę www.scopus.com.pl (dalej jako: „Serwis”). Niniejsza Polityka opisuje m.in. to w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane użytkowników.

Administrator

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych oraz przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest: Scopus sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-842), przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 31/2, Nr KRS: 0000353696, NIP: 5862253173, REGON: 22100370500000.

Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych

Dane osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych, uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania danych osobowych:

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

1.

Funkcjonowanie plików cookies

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO*

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody

2.

Prowadzenia korespondencji mailowej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) / Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody / wniesienia sprzeciwu*

*W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych jest dobrowolne. W zależności od charakteru danego przypadku brak podania danych może:

 1. uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu – dotyczy plików cookies.
 2. uniemożliwić prowadzenie korespondencji mailowej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych niezwiązanego bezpośrednio z Serwisem można znaleźć w zakładce RODO.

Zaufani partnerzy

Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli dane osobowe mogą być udostępniane następującym współpracującym z nami podmiotom: biurowi rachunkowemu, firmom informatycznym / dostawcom poczty elektronicznej / dostawcom poczty elektronicznej (np.: Techstorage. Sp z o.o., Hoża 51, 00-681 Warszawa, Mailjet, 13 rue de l'Aubrac, Paris, Ile de France 75012, Francja), bankom, kancelariom prawniczym, firmom ubezpieczeniowym, a także organom władzy państwowej, jak np. urzędom skarbowym, ZUS, celnym, itp., w zakresie w jakim zobowiązuje nas do tego prawo.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez naszą Firmę danych osobowych każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania – dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda.

Kontakt

Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się
z nami:

 1. mailowo: info@scopus.com.pl
 2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
 3. listownie: Scopus Sp. z o.o., ul. Gen. J. Wybickiego 31/2, 81-842 Sopot,
 4. telefonicznie: 58 664 84 09,

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.

Profilowanie

Nasza Firma nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.

Pliki cookies  

Nasza strona internetowa www.scopus.com.pl stosuje tzw. pliki cookies, tj.: dane informatyczne oraz pliki tekstowe zapisywane przez nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownik strony internetowej w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są
w ustawieniach stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się instrukcje w jaki sposób można zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one przechowywane
w urządzeniu końcowym użytkownika zgodnie z preferowanymi przez nas ustawieniami.

Wyłączenie lub zmiana plików cookies może uniemożliwić lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług naszej strony internetowej.

Rodzaje stosowanych plików cookies

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

Bezpieczeństwo danych

Nasza firma dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem - zgodnie z obowiązującymi przepisami.Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Interesują cię nasze produkty? Masz pytania? Szukasz rozwiązań technologicznych?

Skontaktuj się z nami