AMAC – system do mobilnego pomiaru oznakowania pionowego

Stosowanie mobilnych pomiarów odblaskowości jest najlepszą z możliwych i dostępnych obecnie na rynku metod.

Kluczowymi czynnikami widzialności znaku pionowego jest odblaskowość i luminancja (ilość światła odebrana przez oko kierowcy), przy czym dla prawidłowego pomiaru odblaskowości konieczny jest prawidłowy pomiar luminancji - zgodnie z normami CIE (International Committee of Illumination) ilość światła postrzeganego/odbieranego zwrotnie przez kierowcę jest podstawą właściwego pomiaru odblaskowości.

Czym jest AMAC?

System AMAC (Advanced Mobile Asset Collection) to zaawansowany, mobilny i bardzo dokładny zautomatyzowany system, który mierzy odblaskowość znaków drogowych i tworzy kompleksową inwentaryzację znaków drogowych.

Łączy zaawansowane oświetlenie i techniki sztucznego widzenia w oprzyrządowanym pojeździe poruszającym się w nocy z prędkością autostradową, AMAC bezpiecznie, szybko i ekonomicznie ocenia rzeczywistą odblaskowość znaków drogowych w polu widzenia ludzkiego oka. AMAC obiektywnie mierzy poziomy odblaskowości znaków drogowych, luminancję, położenie, wymiary i kolor. Zebrane dane są analizowane, pozycjonowane geograficznie i mogą być następnie zintegrowane z istniejącymi programami GIS lub Google Earth.

Czym AMAC różni się od innych systemów

AMAC obiektywnie określa i gromadzi dane dotyczące działania znaków drogowych w najbardziej krytycznym i niebezpiecznym dla kierowców czasie - w nocy. AMAC może wykonywać pomiar z prędkością autostradową. W przeciwieństwie do innych systemów pomiarowych, AMAC nie wymaga kosztownego zamknięcia pasa drogi, a operatorzy obsługujący system nie są bezpośrednio narażeni na niebezpieczeństwa, jakie niesie praca pod ruchem.

System AMAC dostarcza

odblaskowość (tła i legendy) wszystkich kolorów na znakach pionowych oraz znaków umieszczonych na konstrukcjach napowietrznych

luminancję znaku

wymiary znaku, wysokość i odległość od krawędzi jezdni

dane pomiarowe opatrzone współrzędnymi GPS

Znak drogowy widoczny w dzień, nie zawsze jest wystarczająco widoczny w nocy

Charakterystyka systemu AMAC:

pomiar jest wykonany nocą

pomiar z perspektywy oka kierowcy

automatyczna inwentaryzacja znaków drogowych (ilość, rodzaj, umiejscowienie oraz zdjęcie i pozycjonowanie GPS na mapie Google)

system wykonuje pomiar z prędkością autostradową

podczas jednego przejazdu pomiarem zostanie objęte oznakowanie na szerokości 3 pasów ruchu oraz oznakowanie umieszczone na konstrukcjach napowietrznych

pomiary nie stanowią utrudnień w ruchu dla innych uczestników

system na bieżąco analizuje uzyskane dane

po zakończeniu badań od razu uzyskuje się wgląd do uzyskanych wyników

optymalizacja utrzymania znaków drogowych

pełne spersonalizowane raportowanie

płynna integracja z istniejącymi bazami danych GIS, aplikacjami CAD i mapami online

Korzyści wynikające z kontroli oznakowania pionowego

kontrola wszystkich znaków w okresie udzielonej gwarancji (nawet tych trudno dostępnych - np. nad drogą) bez utrudnień w ruchu, bezpieczne dla wykonujących pomiary i innych uczestników ruchu;

informacja zwrotna dla Zamawiającego, że otrzymał produkt zgodny z zmówieniem (to za co płaci);

informacja o znakach do wymiany - zaplanowanie budżetu (dot. znaków po okresie gwarancji);

oszczędności - tam, gdzie mimo upływu gwarancji znak zachowuje wymagane parametry – nie trzeba wymieniać jeszcze znaku;

inwentaryzacja oznakowania;

poprawa bezpieczeństwa na drodze;

dbałość o wydatkowane pieniądze.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Interesują cię nasze produkty? Masz pytania? Szukasz rozwiązań technologicznych?

Skontaktuj się z nami