GRX Online

Czujnik odblaskowości

Czujnik GRX Online jest przeznaczony do monitorowania właściwości odblaskowych materiałów arkuszowych na liniach produkcyjnych. Materiały te są stosowane przy produkcji lic znaków pionowych, odzieży ochronnej odblaskowej, tablicach rejestracyjnych i materiałach odblaskowych.

Czujnik GRX Online mierzy odblaskowość i oblicza wartość RA zgodnie z międzynarodowymi normami CEN i ASTM. Przyrząd spełnia wymagania określone w normach EN 12899, EN 20471, ASTM E 1709, ASTM E 2540 i ASTM E 1809 (wycofane).

Czujnik GRX Online mierzy jednocześnie następujące kąty wejścia: 0,2; 0,33; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5 i 2,0 stopnie. Przyrząd może być dostarczony z kątem wejścia ASTM wynoszącym -4 stopnie lub kątem wejścia CEN +5 stopni.

Do Pobrania