Retroreflektometr LTL-M

Nowoczesny, łatwy w obsłudze retroreflektometr

LTL-M to nowej generacji retroreflektometr do dynamicznego pomiaru widoczności w nocy (RL) oznakowania poziomego. Zastosowane w nim rozwiązania mają przewagę nad innymi podobnymi systemami, gdyż dostarczają parametr RL, kontrast światła dziennego, szerokość znakowania, wykrywają punktowe elementy odblaskowe (PEO), itp.

Pomiarem objęte jest całe oznakowanie, przy prędkości dostosowanej do ruchu drogowego - w dzień lub w nocy

Pomiary można wykonywać przy normalnej prędkości ruchu, w dzień lub w nocy według preferencji użytkownika, unikając w ten sposób niebezpiecznych sytuacji, w których operator musi dokonywać pomiarów urządzeniami ręcznymi na ruchliwej drodze. Średnio w ciągu tygodnia można zmierzyć ponad 3000 kilometrów dróg. Pole widzenia 1 × 1 m² ułatwia kierowcy pomiar linii oznakowania.

Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach

Zastosowanie zaawansowanych technik opartych na kamerach i cyfrowym przetwarzaniu obrazu w czasie rzeczywistym zapewnia dokładne wyniki pomiarów w każdych warunkach jazdy. Wbudowane funkcje, takie jak kompensacja ruchu pojazdu, pionowe podnoszenie, przechylanie, a także obsługa w trudnych warunkach pomiarowych np. bardzo zakrzywione drogi, duże różnice w wysokości profili pasów drogowych, itp., stawiają LTL-M na szczycie systemów mobilnych i z pewnością wyprzedzają systemy pierwszej generacji, porównując do innych dostawców.

Pomiar z użyciem kamery zapewnia optymalne dopasowanie do systemów LKA i LDWS

Retroreflektometr LTL-M wykorzystuje nowoczesną technologię kamer zamiast ograniczonych rozwiązań laserowych. Zastosowanie odpowiedniego źródła światła „A” gwarantuje spełnienie norm i zapewnia optymalne dopasowanie do warunków panujących w nowoczesnych pojazdach, np. systemy utrzymania pasa ruchu (LKA), systemy ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS).

Szybki montaż i kalibracja retroreflektometru

Montaż i kalibrację retroreflektometru LTL-M można wykonać w ciągu 15 minut. Sprzęt nie wymaga dodatkowych regulacji ani środków kontroli.

Kamera, DMI i łącze do Google Earth

LTL-M jest dostarczany z GPS. Opcjonalnie może być dostarczony z DMI (przyrząd do pomiaru odległości) i kamerą. GPS dokładnie określi miejsce, gdzie wykonano pomiar. Podczas przeglądania danych - kamera umożliwia dodatkową kontrolę wizualną problematycznych miejsc. Dane pomiarowe, dane GPS oraz inne zarejestrowane dane są automatycznie zapisywane. Dane pomiarowe można nanieść na Google Earth.

Korelacja z urządzeniami ręcznymi

System w porównaniu z ręcznymi pomiarami statycznymi zapewnia powtarzalność +/- 3% i odtwarzalność +/- 5%.

Do Pobrania