Rodzina RetroSign to najczęściej używany retroreflektometr do badania znaków pionowych

Retroreflektometr GRX mierzy odblaskowość znaków pionowych (nocą), odzieży odblaskowej, tablic rejestracyjnych i taśm odblaskowych. Jest to poręczny przyrząd do kontroli znaków w terenie, jak i podczas produkcji. GRX to nowy przyrząd z rodziny RetroSign, który z biegiem lat stał się najczęściej stosowanym na świecie rozwiązaniem do pomiarów odblaskowości znaków drogowych i de facto standardem w wielu regionach świata.

GRX jest intuicyjny w obsłudze. Pomiary są wykonywane w ciągu jednej sekundy, a dane można łatwo przesłać do komputera lub tabletu. Wbudowane opcje takie jak zdjęcie znaku, czytnik kodów kreskowych, czytnik kodów QR, GPS, obrót i pochylenie instrumentu, kierunek umieszczenia znaku i biblioteka znaków MUTCD, funkcja spełnia / nie spełnia (wymagań) - znacznie zwiększają wszechstronność instrumentu.

Rozszerzenie funkcjonalności

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności retroreflektometru GRX - także po zakupie - to niezwykle potężna funkcja. Użytkownicy mogą poprzez licencjonowane oprogramowania aktualizować swój system w terenie, gdy zmienią się ich potrzeby. Aktualizacja zajmuje tylko kilka minut.

Użycie tabletu umożliwia korzystanie Internetu rzeczy (IoT) i jest wsparciem dla użytkownika

Użycie tabletu umożliwia użytkownikowi w terenie przesyłanie danych w celu utworzenia kopii zapasowych, wykonywania dodatkowej analizy i mapowania, porównywania danych z biblioteką znaków MUTCD, dodawania identyfikacji wizualnej do obrazu artefaktów w znaku, natychmiastowego przesyłania danych do biura i ogólnie służy jako Internet rzeczy (IoT).

Punktowy pomiar zapewniający prawidłowy pomiar nowoczesnych folii do znaków pionowych

GRX do pomiaru odblaskowości znaków pionowych wykorzystuje metodę opartą na geometrii punktowej. Tylko ta metoda sprawdza się przy pomiarze nowoczesnych folii mikropryzmatycznych, zapewniając prawidłowe wyniki pomiarów.

RetroSign GRX umożliwia użytkownikowi wykrycie czy materiał mikropryzmatyczn (który przy aplikacji jest wrażliwy na kierunek), został prawidłowo umieszczony na licu znaku.

Wszechstronne zastosowanie

RetroSign GRX jest oferowany z maksymalnie 7 kątami obserwacji i standardowym kątem wejścia (zwanym również kątem oświetlenia), umożliwiającym geometrię ASTM (-4 °) lub CEN (+ 5 °). Standardowe modele obejmują GRX-1, GRX-3 i GRX-7. Kąty wejścia można uzupełnić przedłużkami 10 °, 15 °, 20 °, 30 °, 40 °, 45 °.

Inne funkcje to: automatyczne rozpoznawanie kolorów, kontrast kolorów (kolory tła i legendy), szybka kalibracja za pomocą skanowania kodu QR i prezentacja danych w istniejących programach.

Duża pamięć ułatwia obsługę retroreflektometru

Pamięć wewnętrzna przechowuje ponad 2 miliony pomiarów bez zdjęć lub ponad 2.000 pomiarów ze zdjęciem, co pozwala na wiele godzin pracy, zanim konieczne będzie przesłanie danych. Retroreflektometry RetroSign działają z powtarzalnością lepszą niż +/- 5% i powtarzalnością +/- 2%.

Akredytowane laboratorium DELTA jest zgodne ze standardami PTB i NIST

Urządzenia RetroSign są kalibrowane przy użyciu wzorców z laboratorium DELTA akredytowanego przez DANAK / ILAC z możliwością śledzenia PTB i NIST.

Do Pobrania

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Interesują cię nasze produkty? Masz pytania? Szukasz rozwiązań technologicznych?

Skontaktuj się z nami